Angebote für Eltern

Eltern sind die wichtigsten Berufsberater überhaupt

Es ist jedoch nicht immer einfach sich im Dschungel der Angebote zurecht zu finden und alle Möglichkeiten, welche den Stärken des eigenen Kindes entsprechen zu erkennen.

Wir sehen es als wichtige Aufgabe an, Eltern dabei zu unterstützen und in persönlichen Gesprächen, bei Elternabenden an Schulen oder in migrantischen Communities zu informieren.

Damit die Information auch richtig verstanden wird, beherrschen unsere Ausbildungstrainer die wichtigsten Sprachen der größten Zuwanderergruppen.

Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit bietet bOp (Berufsorientierungspass).

bOp ist eine hilfreiche Unterstützung bei folgenden Fragen:

 • Welche Berufsorientierungsangebote gibt es?
 • Stimmen die Stärken meiner Tochter/meines Sohnes mit dem Wunschberuf überein?
 • Welche Schritte wurden von den verschiedenen Dienstleistern bereits gesetzt?
 • Wie schätzen die Ausbildungstrainer, Lernbegleiter, … bei Praktika, Praxistagen, freiwilligem Engagement, Vereinstätigkeit, udgl. die Stärken meines Kindes ein?
 • Welche Bescheinigungen und Unterlagen sind bei der Bewerbung wichtig?
 • Welche Unterstützungsangebote gibt es bei drohendem Schulabbruch?

bOp besteht aus einem Ordner mit Einstecktasche auf dem Rücken, 4farbigen Registerblättern und wichtigen Inhaltseiten.

bOp hilft nicht nur dem Berufsorientierungsweg Struktur zu geben, sondern macht die bereits gesetzten Berufswahlschritte für alle, die sich gemeinsam mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn um die Wahl des richtigen Berufes bemühen, transparent.

Ebeveynler en önemli kariyer danışmanlarıdırlar.

Fakat bu kadar ҫeşitlilik iҫerisinde en doğru kararı verebilmek ve ҫocukların güҫlü yönlerine uygun imkanları keşfedebilmek kolay olmuyor.
Bizler bu konuda ebeveynleri desdeklemeyi ve bireysel görüşmelerle (okullarda veli toplantıları veya göҫmen topluluklara yönelik toplantılarda) her türlü bilgilendirmeyi kendimize görev atfediyoruz.

Bilgilendirme doğru anlaşılması iҫin, eğitmenlerimiz en büyük göҫmen grupların lisanlarını konuşabilmektedirler.

bOp bir diğer desdeğini de (Mesleki yönlendirme kartı) sizlere sunuyor.

bOp özellikle aşağıdaki sorulara yönelik yardımcı desdek oluşturmaktadır:

 • Ne tür mesleki rehberlik hizmetleri mevcuttur?
 • Çocuğumun güҫlü yanları istediği meslek ile örtüşmekte midir?
 • Farklı hizmet alanlarında şimdiye kadar hangi adımlar atılmıştır?
 • Eğitmenler ve rehberler ҫocugumun stajlar, gönüllü hizmet ve dernek faaliyetleri gibi yerlerde gösterdiği performansı nasıl değerlendirmektedirler?
 • İş başvurusunda ne tür belge ve sertifikalar önemlidir?
 • Okulu terk etme tehlikesi karşısında ne tür desdekleyici hizmetler vardır?

bOp arka tarafında cebe koyulabilir bir dosyadan, 4 farklı renkte kayıt yapraklarından ve önemli iҫerik serilerinden oluşmaktadır.

bOp sadece kariyer rehberliği yapısı hazırlamakla kalmayıp, aynı zamanda kariyer seҫiminde ebeveynleriyle beraber doğru mesleği edinmeye önem veren herkese aҫıklık getiriyor.

Roditelji su najvažniji savjetnici za karijeru

Roditelji su najvažniji savjetnici za karijeru
Međutim, to nije lako pronaći svoj put u džungli ponude i sve mogućnosti koje odgovaraju jačini dijeteta prepoznati.

Mi to vidimo kao važan zadatak da pomognemo roditeljima sa ličnim razgovorima, na roditeljskom u školi ili u imigrantskim zajednicama.

Da svako može razumjeti informacije, svi naši treneri razumiju najvažnije imigrantske jezike.

Druga mogućnost je BOP (Pass za orijentaciju posla).

BOP pomaže ako imate sljedeća pitanja:

 • Kakve usluge za karijeru su dostupne?
 • Dali se jačine moje ćerke/sina sklapaju sa idealnim poslom?
 • Kako procijenuju Treneri, Učitelji na praksama i na danima prakse, dobrovoljna posvećenost, aktivnostima ovima klubima i puno više?
 • Koji certifikati i dokumenti su važni kada tražite radno mjesto?
 • Kakvu pomoć možete primiti u slučaju prekida škole?

BOP postoji kao folder sa džepom na leđima, četiri različite kartice, sa važnim informacijskim stranicama.

BOP ne pomaže samo da dadne vašem putu karijere strukturu, svi odlučeni putevi karijere vaše ćerke/vašeg sina mogu se kroz BOP puno bolje razumjeti.

BOP karticu za roditelje dobivate uz to!

Prindërit janë këshilltarët më të rëndësishem për zgjedhjen e profesionit

Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë e lehtë për prindërit për të gjetur rrugën e drejtë në xhunglën e gjithë ofertave që do të ndihmonin për gjetjen e të gjitha mundësive që tregojnë pikat e forta, respektivisht pëparsitë e fëmijës së tyre.

Ne e shohim si një detyrë të rëndësishme për të ndihmuar prindërit si në biseda personale, në mbrëmje të prindërve në shkollë por, edhe në komunitetet e emigrantëve për të informuar ata sa më mirë për mundësit që ekzistojnë.

Që informacionet të kuptohen sa më mirë dhe drejtë, trajnerët tanë zotërojnë gjuhët më të rëndësishme të grupeve më të mëdha të emigrantëve.

Një opcion tjetër mbështetje ofron bOp (Pasaportë për orientim në karrierë).

bOp është një mbështetje e dobishme për pyetjet e mëposhtme:

Shërbimet udhëzuese

 • Cilat janë ofertat për orentim në profesion?
 • A përputhen përparsitë (pikat e forta) të vajzës respektivisht birit tim me profesionin e dëshiruar?
 • Cilët hapa janë ndërmarrë deri më tani nga ofruesit e ndryshëm të shërbimeve?
 • Si e vlorsojnëpërparësit e fëmijës tim trajnerët e arsimit gjatë parkatikës, angazhimit vullnetarë, aktiviteteve nëpër shoqata / klube etj.
 • Cilat dokumente janë të rëndësishme për aklikacion.
 • Ҫfarë mbështetje / ndihmë ofrohet në rast rreziku për ta lënë shkollën.

bOp ndihmonë jo vetëm dhënjen e strukturës së rrugës për orientim në profesion por, ai i bënë transparent hapat e ndërmarrur për zgjedhjen profesionit të duhur nga të gjithë si prindërit ashtu dhe fëmijët.

First and foremost, parents are the primary career counselors

Yet, it is not always easy to find one’s way in the jungle of offers and to recognize the opportunities that match the strengths of the child.

We consider it a crucial task to support parents in this endeavor and provide information through personal communication at parent-teacher conferences at schools, or in migrant communities.

To secure proper understanding of the information, our trainers speak the main languages of the largest immigrant groups.

An additional platform of support is bOp (a pass for career orientation).

bOp provides helpful assistance with the following questions:

 • What career orientation offers are available?
 • Do my daughter’s/son’s strengths match her/his profession of interest?
 • Which steps have been taken by the different service providers?
 • How do trainers and tutors evaluate the strengths of my child? … during internships, practice days, voluntary engagements, club involvements, etc.
 • Which certificates and documents are crucial for an application?
 • What support is provided when dropping out of school is a threat?

bOp is made up of a folder with a storage pocket on the back, tab pages in four colors, and important content pages.

bOp not only provides structure for the path of career orientation; it generates transparency for the steps that parents have taken in directing their daughter/son toward the right choice of a career.

die chance wird unterstützt von:

Elternhotline

Elternhotline jederzeit unter:
+43 664 85 65 777
+43 664 16 83 014
oder über unseren WhatsApp Button

x
Nach oben scrollen